Din begäran om utträde är mottagen

Alla utträden ska ske skriftligen. Vi skickar nu en blankett för underskrift till din folkbokföringsadress. Skriv under och returnera till oss snarast.

Utträdet gäller från önskat datum, dock tidigast fr o m andra månadsskiftet efter dagens datum under förutsättning att vi mottagit din undertecknade blankett.

Exempel:

  • Begär du utträde den 31 aug träder ditt utträde i kraft den 1 okt. Du betalar för sep, men inte för okt.
  • Begär du utträde den 1 sep träder ditt utträde i kraft den 1 nov. Du betalar för både sept och okt men inte för nov.

Villkor för utträde – Unionens stadgar

Med vänlig hälsning,
Unionen

 

 

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?