Små steg mot stabilare finansiering av civilsamhället

De statliga bidragen till civilsamhällets organisationer, som exempelvis idrottsföreningar, fackförbund och hjälporganisationer, betalas i allmänhet ut för endast ett år i taget vilket bland annat skapar stor osäkerhet för de anställda i organisationerna. I årets budget ökar andelen som omfattar minst två år framåt, till en femtedel.