När traumat drabbar den som hjälper

Den som engagerar sig i traumatiserade personers liv kan själv drabbas av stress och trauma. Som frivillig inom flyktingmottagningen fick Stefan Pettersson ta del av barns berättelser om händelser som satte spår hos Stefan. Nu uppmanar han de som arbetar med volontärer att ibland gå längre än att bara erbjuda hjälp till den som efterfrågar den.