Korttidsarbete och arbetsbrist vanligt i organisationer och föreningar

Inställda aktiviteter och uteblivna intäkter har lett till många uppsägningar och permitteringar bland anställda i föreningsvärlden. Samtidigt har behovet av föreningslivets stödjande verksamheter för exempelvis äldre och socialt utsatta ökat.
 "Det är väldigt spretigt hur coronakrisen drabbar föreningar och organisationer och våra medlemmar där", säger Andreas Wallén, central ombudsman på Unionen.