Gammal teknik försvårar Corona-anpassning

Inom många föreningar är tekniken eftersatt vilket försvårar en anpassning till onlinemöten och hemarbete som Corona-utbrottet kräver. "Många organisationer och föreningar är viktiga samlingsplatser och det pågår ett febrilt arbete att lägga om till digitala kanaler. Men det är en större utmaning när man har gamla datorer och saknar en modern IT-struktur", säger Shadé Jalali, utredare på Unionen.