Civilsamhället i coronakrisen: "Man kan inte bara plocka russinen ur kakan"

Under coronakrisen lyfter regeringen fram civilsamhället som viktigt och har föreslagit flera stödåtgärder. Men åtgärderna ställer krav på särskilda verksamheter till skillnad från de mer generella ekonomiska stödåtgärderna till företag. "Man kan inte bara plocka russinen ur kakan. Hela civilsamhället behövs och nu ser vi också hur viktigt ett långsiktigt stöd är", säger Shadé Jalali, branschutredare på Unionen.