Stödlån - vid konkurs och försenad lönegaranti

Unionen erbjuder dig som medlem möjlighet att få ett stödlån i det fall din arbetsgivare går i konkurs eller beviljas företagsrekonstruktion och den statliga lönegarantin försenas.

Utebliven lön och försening av utbetalning av den statliga lönegarantin kan innebära en akut ekonomisk kris och denna möjlighet till stödlån ska ses som en förskottsutbetalning av lönegarantin. Unionen borgar för lånet och avsikten är att lånet ska betalas tillbaka omgående när den statliga lönegarantin utbetalas. Din lönefordran ska vara otvistig, det vill säga att dina anspråk på ersättning via den statliga lönegarantin inte bestrids av konkursförvaltaren.

Möjlighet till stödlån är främst aktuellt vid större konkurser/företagsrekonstruktioner när många medlemmar riskerar att drabbas av försenad hantering av den statliga lönegarantin.

Villkoren för ett så kallat stödlån är:

  • Din arbetsgivare ska vara försatt i konkurs eller vara föremål för företagsrekonstruktion
  • Du ska ha varit medlem senast tre månader innan ovan sagda tillfälle.
  • Lönefordran måste omfattas av den statliga lönegarantin.
  • Utbetalning av lönegarantin förväntas bli försenad med minst 30 dagar.
  • Lånet avser endast din lönefordran (sålunda inte traktamenten, utlägg och liknande).
  • Högsta lånebelopp är maxbeloppet i den statliga lönegarantin; för närvarande 4 prisbasbelopp .
  • Lånet löper på 3 månader amorteringsfritt, därefter förfaller hela beloppet - inklusive ränta - till omedelbar betalning.
  • Räntesatsen är densamma som för SEBs medlemslån.
  • Ingen uppläggningsavgift tas ut.

Ansökan om lånet kan endast ske via stodlan@unionen.se

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?