Frågor och svar om Unionens Uppsatsstipendium

Här hittar du frågor och svar om hur du ansöker om Unionens uppsatsstipendium, samt ansökningsformulär längst ned på sidan.

Jag studerar en teknisk utbildning, kan jag ansöka om stipendiet?

Ja. Enda kravet är att din uppsats bidrar till ett roligare, tryggare och/eller mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän i det privata arbetslivet. Det är en bred definition där även mer tekniskt orienterade uppsatser och examensarbeten passar in. Att med hjälp av teknik lösa arbetsmiljöproblem för ingenjörer eller bidra till utvecklingen av svenskt arbetsliv genom tekniska innovationer och lösningar, stora som små, är två exempel som möter ansökningskriterierna.

När betalas stipendiepengarna ut?

Stipendiepengarna sätts in på önskat konto cirka två veckor efter att stipendiaterna skickat nödvändiga uppgifter för utbetalning.

Betalar jag vinstskatt på stipendiepengarna?

Nej. Då syftet är att främja utbildning och utveckling (inte ersättning för utfört arbete) är stipendierna inte skattepliktiga.

Varför tar ni bara emot PDF-filer? Hur gör jag en PDF-fil?

Möjligheten att spara filer som .pdf finns under ”Spara som” i de flesta ordbehandlare. Vi mottar endast PDF-filer eftersom originalformateringen i dokumentet då är intakt och ingen text riskerar att falla bort.

Vilka ämnen har tidigare vinnaruppsatser berört?

2018 års akademiska uppsatsstipendiater:

Läs intervjuer med mottagarna av Unionens uppsatsstipendium 2018.

Hur bedöms uppsatserna?

Juryn bedömer uppsatserna efter ämnets relevans, uppsatsens disposition samt hur väl den styrker sin grundläggande tes i ämnet. Prioriteringsordning är som följer:

 1. Ämnets relevans för Unionen och utvecklingen
  av den svenska arbetsmarknaden (Unionens hjärtefrågor)
 2. Uppsatsens grundläggande tes och slutsats
 3. Uppsatsens disposition och språk
 4. En bra mix av vinnare, såväl utbildningsmässigt som geografiskt

Kriterier för bedömning av uppsats

Vid en genomgång gallras uppsatserna ut enligt följande kriterier:

 • Minst en av författarna till uppsatsen ska vara medlem i Unionen.
  Om en vinnande uppsats är skriven av flera författare delar dessa på prissumman (10 000 kronor).
 • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, eller masternivå
 • Uppsatsen ska på något sätt bidra till ett roligare, tryggare eller mer utvecklande arbetsliv för individen eller arbetsmarknaden som helhet inom det privata arbetslivet.
 • Uppsatsen måste vara godkänd (bevisas genom intyg från din institution eller LaDok)
 • Uppsatsen måste vara skriven och inlämnad under 2017/2018

Uppsatsen måste vara Unionen tillhanda senast den 1 april 2019.  
Ansökan måste vara komplett inskickad för att den ska bedömas samt uppfylla alla ovan listade kriterier.

Ansök om uppsatsstipendium

För att verifiera medlemskap i Unionen.
Bifoga din uppsats i pdf eller zip-fil och döp filen efter titeln på din uppsats.
Enbart en fil.
Begränsning 200 MB.
Tillåtna filtyper: pdf zip.
Sammanfatta uppsatsen (max 50 ord) och skriv namn på eventuella medförfattare.

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Shape Created with Sketch.

Om din uppsats blir utvald kan vi komma att kontakta dig med önskemål om utdrag ur LaDok eller intyg från din institution för att stärka att uppsatsen är godkänd.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?