Ansök om Litteraturstipendium

När du uppfyller kraven* för att ansöka om Unionens Litteraturstipendium kan du ansöka om att få upp till 3 250 kronor tillbaka för kursrelaterade utlägg under din tid som studentmedlem. Så här gör du.

Steg 1

Ladda ned, skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om litteraturstipendium. Läs gärna igenom vanliga frågor nedan kring ansökningen av litteraturstipendiet innan du fyller i blanketten.

Steg 2

Skicka din ansökan tillsammans med originalkvitton, kursintyg för aktuella kvitton samt litteraturlista/materialförteckning till Unionens Studiestöd, FE 10110, 838 78  Frösön

Obs! Behandlingstiden för din ansökan tar cirka 3 veckor. Du kan logga in på unionen.se och se status på ditt ärende under ”Mina uppgifter”. Ansökningar som avser kurser som pågår t.o.m. höstterminen 2016 ersätts med max 3 200 kr. Det nya ersättningsbeloppet 3 250 kronor gäller om du söker helt eller delvis för kurser som pågår fr.o.m. vårterminen 2017. ​

*Läs mer om vad som krävs för att ansöka om litteraturstipendiet

Vanliga frågor kring ansökningen av litteraturstipendiet:

1. Vad kan jag få ersättning för?

Allt material som krävs för dina studier och som finns intygat från ditt lärosäte på en litteratur- och/eller materiallista. Det vanligaste är kurslitteratur, men även miniräknare, kåravgift och delkostnad på dator kan ersättas. Observera att det endast är kvitton daterade under din medlemstid i Unionen Student som du kan få ersättning för. 

2. Vad är skillnaden på Unionens litteraturstipendium och Unionens studiestöd?

Unionens litteraturstipendium är en del av Unionens studiestöd som riktar sig till studentmedlemmar. Litteraturstipendiet är en extra förmån för studentmedlemmar som blir tillgänglig i samband med uppdateringen till yrkesverksamt medlemskap. Unionens studiestöd riktar sig till yrkesverksamma medlemmar som går en lärarledd kurs för att vidareutbilda sig. Läs mer om studiestödet för yrkesverksamma medlemmar.

4. Hur hög ersättning kan jag få?

När du ansöker om Unionens litteraturstipendium är högsta ersättningen 3 250 kronor. Summan gäller oavsett hur länge du studerar, men ersättning kan endast sökas för kvitton som är daterade under din medlemstid. Minst sex månaders medlemskap krävs för att kunna ansöka.

5. När får jag min ersättning?

Behandlingstiden för din ansökan tar normalt cirka 3 veckor. Du kan logga in på unionen.se och se status på ditt ärende under ”Mina uppgifter/mitt studiestöd”.

6. Var hittar jag en litteratur- eller materiallista?

Litteratur- och materialistan kan hittas tillsammans med kursplanen på ditt lärosätes hemsida. Skriv ut och bifoga skolans litteratur-/materiallista på den aktuella kursen.

7. Vad ska ingå i kursintyget?

Skriv ut kursintyget från skolan där det står ditt namn, vilken kurs du läst och under vilken period som kursen pågått. Du kan själv skriva ut intyget från LADOK eller be skolans kansli om hjälp.

8. Jag har betalat på webben och saknar fysiskt kvitto, hur gör jag då?

Skicka följesedeln eller fakturan och något som styrker att det är du som har betalt detta, t ex utdrag från din internetbank eller kopia på betalningsorder (ej kontofaktura eller utdrag från Klarna eller mottagaren av pengarna). Följesedeln eller fakturan ligger oftast i bokpaketet vid webbeställning. Om du har en webfaktura från till exempel bokhandeln så skriver du ut den och bifogar den tillsammans med kvittens på betalning.

9. Jag köpte mina böcker begagnat, hur gör jag då? ​

Alternativ 1.  
Vid köp av begagnade böcker ska du bifoga ett handskrivet originalkvitto som ska innehålla följande:
- Datum för köp och köparens namn
- Säljarens signatur, namnförtydligande och telefonnummer
- Boktitel, pris och betalningssätt
Alternativ 2.
Om du handlar begagnade böcker på Blocket skickar du in följande:
Handskrivet originalkvitto (enligt ovan) eller mailkorrespondens med säljaren där pris och titel framgår och utdrag från din internetbank som visar att du har betalat böckerna.”

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej