Rabatt på chefsutbildningar på IHM

Som chefsmedlem i Unionen har du möjlighet att gå utbildningar på IHM Business School till ett rabatterat pris.

Som medlem hos Unionen Chef  kan du ta del av vårt exklusiva samarbetsavtal  som vi har  med IHM Business School . Det innebär extra förmånligt pris på utbildningarna:

  • IHM Personligt Ledarskap
  •  IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap
  • Chefsprogrammet
  • Strategisk ledning

Kort om utbildningarna

Chefsprogrammet

Chefsprogrammet är för chefer som vill ta nästa steg och fokuserar på de huvudområden som måste behärskas av den som vill utöva ett välbalanserat och effektivt ledarskap. Genom övningar får du chansen att pröva, reflektera över och diskutera olika problemlösningar, och du har tillgång till handledare som följer din utveckling

IHM Personligt Ledarskap

Har du lämnat rollen som specialist och gått från att vara ”kollega” till att bli chef? Eller är du ny som chef och saknar verktygen för att bli en effektiv och tydlig ledare? Då är IHM Personligt ledarskap helt rätt för dig.

IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap

Du är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar. Utbildningen fokuserar på hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare.
 

IHM Strategisk ledning

Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

 

Du kan läsa mer om detta på IHMs sida för chefsmedlemmar i Unionen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?