Coachning för förtroendevalda

Ta chansen till utveckling, nytänkande och trygghet i din roll som förtroendevald genom att träffa en coach – på egen hand, tillsammans med klubbstyrelsen, eller med andra förtroendevalda med samma uppdrag som du.

Coachning för förtroendevalda Träffa en coach

Coachens roll är att utmana dig och att plocka fram det bästa ur dig och säkerställa att du är på väg i den riktning som du vill. Genom att ha en coach som ställer frågor hittar du vägar och strategier för att komma fram till den bästa lösningen för dig och din situation. Det gör att du kan hitta kraft att förändra riktning i din förtroendemannaroll. Du kommer att förstå att du har de svar du behöver inom dig. Du kommer fortare att nå ditt mål genom att ha en utomstående som lägger märke till saker som du inte ser och som tror på dig och din kapacitet.

All coachning sker just nu digitalt.

Coachning för klubbstyrelser

Hur utvecklar vi klubbens arbete? Hur får vi effektivare arbetssätt? Hur ökar vi engagemanget och stärker klubbens position på arbetsplatsen? Klubbstyrelsen arbetar tillsammans för att komma fram till gruppens gemensamma mål och utveckling. Unionens coach möter gruppen där den befinner sig och hjälper den framåt. 

Kontakta en coach i din region

Individuell coachning

Hur gör jag verklighet av mina idéer? Vad kan jag göra för att utvecklas i mitt uppdrag? Hur balanserar jag förtroendeuppdraget med mina arbetsuppgifter? Tillsammans med en coach får du hjälp att hitta svaren på den här typen av frågor. Samtalen utgår från dig och dina behov. Coachen ger inga färdiga lösningar utan hjälper dig att hitta dina egna svar för att komma vidare.

Kontakta en coach i din region

Gruppcoachning med andra förtroendevalda

Vilka utmaningar är störst i ditt uppdrag? Dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra förtroendevalda. Du arbetar i en mindre grupp där ni får ta del av varandras erfarenheter och kompetens under ledning av Unionens coach. 

Kontakta en coach i din region

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?