Coachning för förtroendevalda

Hur stärker jag min utvecklingsförmåga? Hur gör jag verklighet av idéer som jag har? Hur ska jag balansera mitt förtroendeuppdrag med mina arbetsuppgifter? Nu kan du som förtroendevald inom Unionen få hjälp med den här typen av frågor genom samtal med en coach.

Tanken är att du ska identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Den professionella coachen uppmuntrar dig att tänka nytt och utmanar synen både på dig själv och uppdraget som förtroendevald . Samtalen utgår från dig och vad du bäst behöver i din utveckling.

En coach arbetar inte med rådgivning eller arbetsrätt. Coachens roll är att utmana dig och att plocka fram det bästa ur dig och säkerställa att du är på väg i den riktning som du vill. Genom att ha en coach som ställer frågor hittar du vägar och strategier för att komma fram till den bästa lösningen för dig och din situation. Det gör att du kan hitta kraft att förändra riktning i din förtroendemannaroll. Du kommer att förstå att du har de svar du behöver inom dig. Du kommer fortare att nå ditt mål genom att ha en utomstående som lägger märke till saker som du inte ser och som tror på dig och din kapacitet.

Kontakta en coach i din region för att boka en tid för coachning.
 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?