Utveckla ditt ledarskap som chef

Chefscoachning i grupp är situations- och behovsanpassad. Var och en har sitt eget specifika case från verkligheten inom ett utvalt ämnesområde.

Fördelen med modellen är att respektive deltagare får tillgång till en coach och andra chefers erfarenheter och kompetenser. Att möta andra chefer och ledare ger ett bredare perspektiv på den egna verksamheten. Chefscoachning i grupp innebär att 6-8 chefer (med personalansvar) träffas under ca tre timmar, tillsammans med en coach.

Målet med chefscoachning i grupp är att skapa:

  • fördjupad självinsikt
  • förbättrad handlingskraft
  • nya perspektiv på dig själv och din verksamhet
  • ökad förmåga att involvera och engagera dina medarbetare
  • bättre balans i rollen som chef, ledare och människa
  • erfarenhetsutbyte och lärande mellan chefer i liknande situationer
  • nätverksskapande

Kontakta coachen i din region för att få mer information.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?