Låneskydd

Trygghet för dig med bolån i Danske Bank eller bolån eller medlemslån hos SEB. Få låneskydd 3 månader gratis.

Låneskydd hos Danske Bank

Har du bolån hos Danske Bank via TCO´s bolån på minst 1 MSEK kan du få 3 månader gratis låneskydd. 

Låneskyddet består av två delar

Om något oförutsett händer och du förlorar delar av din inkomst, kan du försäkra dig mot en del av bortfallet. Låneskydd består av två försäkringar som du tecknar var och en för sig eller tillsammans.

Betalskydd täcker löpande betalningar av ränta och amortering om du skulle drabbas av sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Du kan försäkra upp till 15 000 kr/månad. 

Livskydd innebär att dina efterlevande får ett större engångsbelopp så att de kan lösa hela eller delar av lånet och på så sätt kan bo kvar. Du kan med livskyddet försäkra upp till 2 miljoner kronor. 

Låneskydd hos SEB

Låneskydd är en försäkring om du skulle bli ofrivilligt arbetslös eller sjuk. Erbjudandet gäller för dig som har bolån eller medlemslån hos SEB via TCO´s medlemslån. Du som tecknar SEB:s nya låneskydd får de tre första månaderna gratis.

Låneskyddet består av två delar

  • Skydd vid nedsatt arbetsförmåga och ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen ersätter den månadskostnad för räntor och amorteringar som du valt att försäkra om du blir sjuk (nedsatt arbetsförmåga), ofrivilligt arbetslös eller hamnar på sjukhus.
  • Livskydd. Om du avlider löser försäkringen hela eller delar av ditt lån.

Du bestämmer själv om du vill teckna båda delarna eller bara en av dem.

För att använda förmånerna behöver du vara medlem och logga in.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg