Utvecklas på jobbet

Du behöver utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv för att anpassa dig efter de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare.

När du utvecklar din kompetens ökar du både din egen och företagets konkurrenskraft, och därmed din trygghet. Du sitter säkrare på jobbet – eller kan lättare ta nästa steg i karriären. 

Ju tydligare du kan visa att ditt jobb kräver mer kompetens, eller att du med ökad kompetens kan tillföra mer nytta, desto lättare kan du övertyga arbetsgivaren att erbjuda dig kompetensutveckling . Det ligger både i arbetsgivarens och i ditt intresse att du kan utföra och utveckla ditt arbete även i framtiden.

Fixa utvecklingssamtalet

På utvecklingssamtalet ska du och din chef komma överens om din kompetensutveckling. Din chef ska ge dig en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig, och du ska beskriva ditt behov av utveckling framöver.

Kompetensutveckling

  • Unionens studiestöd
    När du vill spetsa din kompetens kan vi ge dig ersättning för dina litteratur- och materialkostnader med upp till 13 300 kronor.

  • Diploma utbildningar
    Rabatt på onlinebaserade utbildningar från en rad ledande utbildningsföretag.

  • Wenells projektledarutbildning
    Rabatt på utbildningar i projektledning och ledarskap/kommunikation

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?