Klubb – bästa sättet att förbättra på jobbet

Bilda en egen Unionenklubb på arbetsplatsen. Det är det mest kraftfulla sättet att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre.

Få insyn på jobbet – tillsammans

Tillsammans kan ni få insyn och inflytande när det gäller löner, arbetstider, semester, nyanställningar, uppsägningar eller andra frågor som engagerar er.

Vad är det stora samtalsämnet när ni pratar om villkoren på jobbet? Arbetstiderna? Lönerna? Lokalerna? Ingen arbetsplats är den andra lik, men gemensamt är intresset för hur ni har det på jobbet. Åsikter framförs och frågor ställs, på möten och vid fikabordet. Det bästa sättet att ta tillvarata intresset och kunna påverka och förbättra är att bilda en Unionenklubb.

Ni är Unionen

Med egen klubb på arbetsplatsen väljer ni era representanter i en klubbstyrelse, på samma sätt som en bostadsrättsförening eller en idrottsklubb har en styrelse. Ni utser en ordförande/sammankallande, några ledamöter, en sekreterare och någon suppleant. Likabehandlingsansvarig, arbetsmiljöombud och utbildningsansvarig är andra vanliga uppdrag. För medlemmarna och arbetsgivaren kommer ni i klubbstyrelsen på många sätt vara Unionen – det är ni som ger Unionen ett ansikte på arbetsplatsen.

Jag utvecklar mig själv när jag utvecklar andra. Det ger en helt fantastisk känsla och är mitt driv – att få ge av min tid och upptäcka nya saker om mig själv, andra och livet.

Ted Therner, Klubbstyrelsen på Riksbyggen i Kalmar

Arbetsgivarens samtalspartner

Klubben blir en samtalspartner med arbetsgivaren och kan diskutera och komma med förslag för medlemmarnas bästa.

Bland annat kan klubben få veta mer och tycka till om omorganisationer och uppsägningar, och förhandla om ersättningar och andra anställningsvillkor på arbetsplatsen. En återkommande förhandling är de årliga löneförhandlingarna. Kollektivavtalet ger oftast rätt till löneökningar varje år och ofta är det klubben som förhandlar med arbetsgivaren om hur de ska fördelas.

Lagar på er sida

Som stöd för klubbens arbete finns ett antal arbetsrättsliga lagar. Bland annat medbestämmandelagen , MBL, som säger att arbetsgivaren ska informera och förhandla med klubben inför viktiga förändringar i verksamheten. Till exempel om företagets ekonomi, utveckling och framtidsplaner. Dessutom ger förtroendemannalagen , FML, klubbens företrädare rätt att arbeta fackligt och utbilda sig på betald arbetstid.

Kunskap är makt

Ju bättre pålästa ni i klubben är, desto större chans har ni att lyckas med det fackliga förbättringsarbetet. Som förtroendevalda i Unionen har ni därför möjlighet att delta i en lång rad kostnadsfria kurser och föreläsningar när det gäller rättigheter i lagar och avtal.  Unionens kurser för dig som är förtroendevald ger den kompetensutveckling som är så viktig för att du ska vara trygg och stark i din roll. Samtidigt fungerar kurserna som en bra mötesplats för gemenskap och inspiration. Personalen på Unionenkontoret i din region finns också som ett rutinerat stöd.

Hör av dig om du vill veta mer

Är ni minst fem Unionen-medlemmar på arbetsplatsen kan ni bilda en klubb. Är ni färre utser ni ett arbetsplatsombud – eller övertygar några till att gå med i Unionen. Vi berättar gärna mer om engagemang på din arbetsplats - att bli förtroendevald - och vilken skillnad det kan göra för dig och kollegorna.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera