Gör din röst hörd – och gör skillnad

Hur du har det på jobbet påverkar dig, så var med och påverka hur du har det på jobbet. Vilka frågor brinner du för? Arbetstider? Pensionsfrågor? Mer jämställt arbetsliv? I Unionen driver vi dessa och många fler och du kan vara med och påverka i det som engagerar dig. Din åsikt kan bli hela Unionens!

En klubb på arbetsplatsen

Medlemmar på en arbetsplats kan bilda en fackklubb för att öka sitt inflytande på arbetsplatsen. Klubben är då Unionens organ på den arbetsplatsen och ansvarar för förhandlingar med mera. Huvudregeln är att alla medlemmar på arbetsplatsen tillhör klubben om det finns en sådan.

Klubbstyrelsen leder klubbens arbete och beslutar om verksamhet och budget. Om det inte finns möjlighet att bilda klubb kan ni utse arbetsplatsombud som kan få olika mandat.

Klubbens årsmöte ska hållas varje år senast den 28 februari. På årsmötet har medlemmarna bland annat möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver samt välja vilka som ska sitta i klubbstyrelsen. 

Regioner och regionråd

Unionen har 18 regioner – från Norrbotten i norr till Sydväst i söder. Varje region har en regionstyrelse. Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och är det beslutande organet mellan regionråden. 

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ – en slags regional kongress. Där träffas representanter från regionens klubbar och arbetsplatser för att diskutera regionens verksamhet och bland annat välja regionstyrelse. Alla klubbar och arbetsplatser kan välja ombud (deltagare) till regionrådet.

Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra. Regionrådet ska hållas i april varje år. På regionrådet väljer också regionen de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen.

Förbundsråd

Varje år, förutom när det är kongressår, träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att bestämma verksamheten för året. När det är dags för avtalsrörelse ( förhandling om nya kollektivavtal) tar man även beslut om riktlinjer för vilka frågor och krav medlemmarna vill att Unionen ska driva. Beslutet har sin grund i alla synpunkter som har samlats in bland medlemmarna genom motioner, enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. 

Kongress

Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. Vart fjärde år träffas 260 ombud för att bestämma vad Unionen ska uträtta framöver. Kongressen beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse. Grunden för besluten är motioner från medlemmar, regioner och förbundsstyrelse.

Så här skriver du en motion.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej