Gör skillnad på din arbetsplats

Hur du har det på jobbet påverkar dig, så var med och påverka hur du har det på jobbet. Vilka frågor brinner du för? Arbetstider? Pensionsfrågor? Mer jämställt arbetsliv? I Unionen driver vi dessa och många fler och du kan vara med och påverka i det som engagerar dig.

Regioner och regionråd

Unionen har 18 regioner – från Norrbotten i norr till Sydväst i söder. Varje region har en regionstyrelse som leder regionens verksamhet och är det beslutande organet mellan regionråden. 

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ – en slags regional kongress . Där träffas representanter från regionens klubbar och arbetsplatser för att diskutera regionens verksamhet och bland annat välja regionstyrelse. På regionrådet väljer också regionen de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen.

  • Alla klubbar och arbetsplatser kan välja ombud till regionrådet.
  • Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra. 

Förbundsråd

Varje år, förutom när det är kongressår, träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att bestämma verksamheten för året. När det är dags för avtalsrörelse ( förhandling om nya kollektivavtal ) tar man även beslut om riktlinjer för vilka frågor och krav medlemmarna vill att Unionen ska driva. Beslutet har sin grund i alla synpunkter som har samlats in bland medlemmarna genom motioner, enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. 

Kongress

Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. Vart fjärde år träffas 260 ombud för att bestämma vad Unionen ska uträtta framöver. Kongressen beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse . Grunden för besluten är motioner från medlemmar, regioner och förbundsstyrelse.

Så här kan du påverka

 

Klubb - bästa sättet att förändra på arbetsplatsen

Medlemmar på en arbetsplats kan bilda en fackklubb för att öka sitt inflytande. En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att vara med och påverka. Ni får exempelvis insyn i vad företaget planerar för framtiden, möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar samt inte minst möjlighet att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

En klubb på arbetsplatsen ger kraft att förändra och förbättra.

Arbetsplatsombud - ett viktigt uppdrag

Ni kan också utse ett eller flera arbetsplatsombud . Med ett arbetsplatsombud på plats finns möjligheter att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre. Som arbetsplatsombud fungerar du som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och ombudsmännen på Unionens regionkontor

Arbetsplatsombud - var med och påverka i det som engagerar dig.

Ja tack, mer information om engagemang på min arbetsplats

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Du behöver ha en arbetsplats för att kunna bli förtroendevald
Personnummer enligt ÅÅÅÅMMDDXXXX

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?