Maria blev antagen till unik global fackkurs

Maria Hansson är förtroendevald på Folkuniversitetet Syd och var i juni på plats på Genèveskolan där deltagarna lär sig om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen anordnas av Nordiska folkhögskolan i Genève och Unionen har en plats till denna utbildning som förtroendevalda har möjlighet att söka till.