Nytt blod behövs i fastighetsbranschen

Bristen på byggprojektledare och fastighetsingenjörer blir allt värre, samtidigt som det fortfarande saknas fastighetsskötare och fastighetstekniker. Behovet av kompetens inom fastighetsbranschen kommer de närmaste åren att öka ännu mer än man tidigare trott. Det visar en rapport från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU).