Så påverkas svenska callcenters av EU:s nya ePR-förordning

Inom kort kan EU:s nya ePrivacyförordning tvinga svenska företag att inhämta samtycke för att få kommunicera med kunder. Branschorganisationen Kontakta har tillsammans med ett 70-tal andra marknadsföringsförbund skrivit under ett upprop mot den nuvarande utformningen.