Veteranen Ingrid Åsander är orolig för den fackliga återväxten

Sydkraft Hydropower i Sundsvall har gått igenom flera ägarförändringar under åren och är nu del av en internationell koncern. Det har gett klubbordförande Ingrid Åsander en inblick i de fackliga förutsättningarna i framför allt Tyskland.