1500 heltidstjänster bort från Vattenfall

Vattenfall planerar att minska antalet anställda och konsulter inom stabsfunktionen med 1 500 heltidstjänster, varav 600 i Sverige, med syftet att spara två miljarder kronor till 2020. Hur det kommer att påverka Unionens medlemmar är ännu osäkert.