Mångårig forskning bäddar för både elvägar och ellastbilar

Elväg är en tänkbar lösning för att minska utsläppen från tung transport och på sikt bli en lönsam infrastruktursatsning. I Sverige är kunskapsläget stort tack vare mångårig forskning, men fullt utvecklade elvägar är fortfarande minst fyra år bort enligt Trafikverket.