Unionens konjunkturprognos - toppen är nådd

Unionens konjunkturprognos för våren 2018 har kommit och förutspår att högkonjunkturen långsamt kommer klinga av. För transport- och logistikbranscherna tros de stora teknikskiftena många företag går igenom påverka jobbsammansättningen, vilket kommer leda till att många kan behöva utbilda sig mitt i karriären.