Taxikonkurrens på lika villkor

I mitten av mars presenterade regeringen ett förslag om nya regler för taxitrafiken i Sverige. Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet, välkomnar förslaget. - Vi är positiva, för det öppnar upp för nya tekniska möjligheter samtidigt som det ger möjlighet till både god skattekontroll och skydd av konsumenter och anställda.