Tänk på det här om arbetsgivaren vill köpa ut dig

Att köpa ut personal är ett sätt för arbetsgivare att bli av med anställda som man inte har rätt att säga upp. Det är alltid en frivillig överenskommelse och för den som får ett erbjudande om utköp finns det mycket att vinna på att ta reda på sina rättigheter – och vässa förhandlingstaktiken.