Svårt enas om system för flygets klimatkompensation

Det finns i dag flera initiativ för hur flyget ska betala för sin klimatpåverkan. Men en knäckfråga är hur regleringar på nationell och EU-nivå ska kunna samverka med det globala systemet CORSIA, som flygbranschen redan har godtagit.