Skärpta EU-krav på utsläpp från tung trafik

Den tunga trafiken står för cirka fem procent av EU:s totala koldioxidutsläpp. Nu kommer skärpta krav på lastbilstillverkarna som ska göra det enklare för åkerierna att köpa klimatsmarta lastbilar.