En mötesplats för att välja hållbart i stället för billigast

Hur utsläpp av växthusgaser ska minska och trafiksäkerheten öka är ständigt aktuella frågor. Genom Fair Transport 2.0 har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagen samlat hela transportbranschen för att få fler att inse vikten av hållbara transporter.