Flygbolag duckar för sitt arbetsgivaransvar

De senaste decennierna har flygbranschen genomgått stora förändringar. Konkurrensen från lågprisbolagen har skakat om branschen och fått flera aktörer att använda försämrade arbetsvillkor som ett sätt att kunna priskonkurrera. Unionens expert listar några av lågprisaktörernas knep som nu börjar sprida sig bland de traditionella flygbolagen.