Piloters arbetsvillkor påverkar flygsäkerheten

Det råder stora skillnader i arbetsvillkor mellan svenska piloter, en konsekvens av flygmarknadens avreglering. Villkoren påverkar piloternas hälsa, något som i sin tur påverkar flygsäkerheten. Det visar en ny unik studie som tittat på sambandet mellan de här faktorerna.