Omgjord vägslitageskatt ska ge sundare konkurrens

Under våren kom regeringen med en ny version av den tidigare hårt kritiserade vägslitageskatten, något som uppskattas av åkerinäringen. "Det finns många detaljer kvar att utreda, men i grunden behövs en avståndsbaserad skatt så att alla som kör på vägarna är med och betalar för det", säger Tove Winiger, politiskt sakkunnig på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.