Närmare logistikens lösningar

Hur kan man utveckla digitala lås för att stötta e-handeln? Hur skulle det komplexa omlastningsarbetet på terminaler kunna automatiseras? Och hur skulle elektrifierade sopbilar kunna förbättra städernas miljö? Det är bara några av frågorna som ställs i de genomförbarhetsstudier som Closer driver under våren.