Marie Koraeus Eldhs jobb är på gränsen

Marie Koraeus Eldh arbetar i betalstationen på Öresundsbron. Bron sköts av ett företag där hälften av de anställda är danska och hälften är svenska. Det medför att två kollegor som sitter bredvid varandra kan ha helt olika villkor.