Logistikens nya hjärta

Kombiterminalen i Göteborg har flyttat från centrum ut till hamnen och nästan fördubblat sin kapacitet. – Göteborg är ett logistiskt nav i Sverige, och en stark kombiterminal här betyder mycket för logistiken i hela landet, säger Magnus Nordfeldt, logistics manager på Göteborgs Hamn.