Kombinerade fordon nyckeln för att undvika trafikkaos i framtiden

Näthandeln slår nya rekord varje år. Hur varorna ska kunna levereras utan att skapa trafikkaos är en aktuell fråga. Men ett nytt forskningsprojekt som pågått i Göteborg friar transportföretagen och menar att det istället är servicefordonen som är den framtida trafikboven.