Jens Holm (V) ny ordförande i riksdagens trafikutskott

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesman Jens Holm har nyligen tillträtt som ny ordförande i trafikutskottet. Vi har pratat med honom om utmaningarna de står inför. – Vår viktigaste fråga blir framförallt att minska utsläppen av växthusgaser i linje med klimatmålet för 2030.