EU:s gröna giv – en klimatstrategi som påverkar hela samhället

EU:s klimatstrategi ”Den europeiska gröna given” kommer att dominera de kommande årens Europapolitik. Svåra avvägningar väntar, och konflikter mellan olika ekonomiska branscher, mellan EU-länderna själva – och mellan EU och omvärlden. En punkt i given är att även sjöfart och vägtransporter kan komma att inkluderas i handeln med utsläppsrätter.