En digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp

Att se över IT-säkerheten i transportbranschen blir allt viktigare när alltmer blir automatiserat. Frågan är hur bra rustad transportbranschen är mot it-angrepp och vem som ska bära ansvaret om det sker en olycka?