Eldrift lyfter tunga stadstransporter

Nu börjar nästa generations lastfordon att rulla på svenska stadsgator. De är eldrivna och tysta. Och köparna av transporttjänster är inte sena att hänga på. Göteborgs stad börjar nu ställa krav på eldrift i sin upphandling av avfallshanteringen.