Unionen fortsätter kämpa för kabinpersonalens villkor

I januari 2017 presenterade regeringen för första gången en samlad, svensk flygstrategi. Ytterst var den till för att definiera vilken roll flyget ska spela i framtidens transportsystem och att ringa in de viktigaste insatserna för att vi ska kunna nå dit. För Unionen utgår diskussionerna kring flygstrategin utifrån ett enkelt faktum: svensk kabinpersonal är alldeles för hårt pressad.