E-handeln: Så ska vi sluta skicka onödig luft

I dag är det vanligt att få hem små varor i stora paket när man har handlat på nätet. Den kanske inte ser mycket ut för världen men luften mellan varan och emballaget innebär en stor kostnad i alla led av transporten, inte minst ur miljösynpunkt. Nu vill branschen ta upp kampen mot den onödiga luften.