Åkerinäringens färdplan är äntligen klar!

En skatteväxling från drivmedelsskatt till kilometerskatt, ökad tillgång på biodrivmedel och en ökad press på andra EU-länder att ställa lika höga krav som Sverige. Det är de viktigaste åtgärderna i den färdplan för klimatet som åkerinäringen nu har presenterat.