Valideringsverktyg hjälper nyanlända till jobb

För att hjälpa individer som har erfarenhet av jobb inom hotell och restaurang, men saknar formell utbildning enligt den svenska branschens krav, finns nu möjlighet att få sin kunskap validerad för att snabbt komma ut i arbete. Valideringsmodellen går att använda även om den som ska valideras talar dålig svenska.