Träffar systemet med personalliggare verkligen rätt?

Besöksnäringen har under en längre tid kritiserat personalliggare och menat att den hämmar företagen i branschen. I slutsatsen av den utredning som Skatteutskottet nyligen blev klar med bekräftas kritiken mot regeln.