Schyst resande vill att kraven på tjänsteresorna ska bli tuffare

Företag och organisationer som beställer tjänsteresor måste bli tydligare i sin kravställan. Det menar nätverket Schyst resande och försöker nu få fler beställare att bli bättre på att använda sin resepolicy som verktyg.