Satsning på naturturism gynnar besöksnäringen

Intresset för hållbar naturturism ökar i världen. Nu är det klart att den internationella kongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) kommer att arrangeras i Sverige den 16-20 september. Bakom ansökan står bland annat Visit Sweden, Tillväxtverket och regionala turistorganisationer.