Samhall ökar takten

Med ett utökat uppdrag på 2000 nya medarbetare under de närmaste två åren hoppas Samhall att ännu fler personer med nedsatt arbetsförmåga ska komma ut på arbetsmarknaden.