Så påverkas spelbranschen av spelberoendet bland idrottsmän

Enligt en ny undersökning vid Lunds universitet är problematiskt spelande betydligt mer utbrett bland svenska elitidrottare än befolkningen i stort. Hur påverkas risken för matchfixning när allt fler av aktörerna i matcherna man kan spela på kan vara indragna i spelberoende?