Robotar tar plats i kundtjänsten

Chatrobotar, röststyrda telefonsvarare och virtuella medarbetare. Digitala hjälpmedel är ett allt vanligare inslag i företags kundtjänster. Men att tekniken skulle ta över människans plats verkar inte troligt. Den saknar nämligen något avgörande för det mänskliga mötet – empati och förmågan att småprata.